• szukaj
 • użytkownik
 • koszyk
  0

Dane osobowe

Witaj,

25 maja 2018 roku rozpoczyna się wykonywanie Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które ma na celu ochronę Twoich danych osobowych.


W
Z.P.U.H „ELAST-POL” U PAWŁA Paweł Smółka z siedzibą w Żuradzie, ul. Słoneczna 50,
32-300 Olkusz
popieramy wszystkie działania, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych i podnoszenie świadomości w tym zakresie. W związku z powyższym przesyłamy informację o przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także przysługujących Ci w związku z tym prawach.

Dotychczasowe środki ochrony danych osobowych w  Z.P.U.H „ELAST-POL” U PAWŁA Paweł Smółka z siedzibą w Żuradzie, ul. Słoneczna 50, 32-300 Olkusz  spełniały wymagania Rozporządzenia.

Nasza działalność związana jest z produkcją wyrobów z poliuretanu (elastomeru). Wykonujemy wszelkiego rodzaju tuleje do wahaczy (silentblocki), odboje i podkładki nad sprężyny do samochodów terenowych i ciężarowych. Specjalizujemy się również w dziedzinie regeneracji drążków reakcyjnych do samochodów ciężarowych oraz w dziedzinie regeneracji podzespołów pneumatyki hamulcowej i innych części do naczep i pojazdów użytkowych.

W związku z powyższym zbieramy dane kontaktowe osób zainteresowanych ofertą naszą oraz partnerów.

Poniżej przedstawiamy ogólne zasady, zgodnie z którymi przetwarzamy dane osobowe.

Konkretny cel i podstawa przetwarzania są zawsze podawane w odrębnej klauzuli informacyjnej kierowanej do osób, których dane dotyczą.

Gdyby któryś z poniższych zapisów wydał się Państwu niejasny lub wzbudził wątpliwości prosimy napisać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r. (dalej jako: RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Twoich (Pana/Pani) danych osobowych jest Z.P.U.H „ELAST-POL” U PAWŁA Paweł Smółka z siedzibą w Żuradzie, ul. Słoneczna 50, 32-300 Olkusz, 
 2. Kontakt z Z.P.U.H „ELAST-POL” U PAWŁA Paweł Smółka z siedzibą w Żuradzie,
  ul. Słoneczna 50, 32-300 Olkusz
   jest możliwy: za pomocą e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., za pomocą telefonu: +48 32 645 28 47, 660 780 873 drogą pocztową: Słoneczna 50, 32-300 Olkusz
 3. Twoje (Pana/Pani) dane osobowe będą przetwarzane przez Z.P.U.H „ELAST-POL” U PAWŁA Paweł Smółka z siedzibą w Żuradzie, ul. Słoneczna 50, 32-300 Olkusz w celu:

Przetwarzamy dane w różnych sytuacjach biznesowych, poniżej przedstawiamy informacje na temat celów przetwarzania oraz podstaw prawnych.

Konkretny cel i podstawa przetwarzania podawane w odrębnej klauzuli informacyjnej kierowanej do osób, których dane dotyczą.

Pana/Pani dane mogą być przetwarzane w celu:

Podstawa przetwarzania:

 1. Zawarcia i wykonania umowy/zlecenia oraz świadczenia usług zgodnie z umową/zleceniem,

niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy,

 1. dla celów marketingowych Administratora danych, w tym w celach analitycznych,

udzielona zgoda, a w niektórych przypadkach (np. kontaktu w celu uzyskania zgody) także uzasadniony interes Administratora danych, (np. lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, naszej wewnętrznej analizy finansowej itp.)

      3. ewentualnie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panem/Panią umową /świadczonymi usługami.

niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych; uzasadnionym interesem Administratora danych jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń lub obrona przez nimi,

      4. w celach archiwalnych (dowodowych) prawnej potrzeby wykazania faktów

niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych, uzasadnionym interesem Administratora danych jest możliwość prawnej potrzeby wykazania faktów

5.      w celu badania satysfakcji klientów

niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych; uzasadnionym interesem administratora danych jest poprawa jakości oferowanych usług

Okres, przez który dane będą przechowywane

4.      Niezależnie od podstawy przetwarzania, zgodnie z którą przetwarzamy Twoje (Pana/Pani) dane osobowe, będziemy przechowywać je do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy / świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy/zlecenia.

5.      Tam, gdzie przetwarzamy dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora danych ( w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.), dane osobowe nie będą przetwarzane dla określonego celu, jeżeli zgłosisz sprzeciw wobec takiego przetwarzania.

 1. Pamiętaj, że jeśli przetwarzamy Twoje (Pana/Pani) dane w oparciu o Twoją (Pana/Pani) zgodę, możesz w każdej chwili ją wycofać, a my możemy przetwarzać Twoje dane tylko do tego momentu. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne. Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody jest możliwe za pomocą:
  e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., za pomocą telefonu: +48 32 645 28 47, drogą pocztową: ul. Słoneczna 50, 32-300 Olkusz lub przez osobiste zgłoszenie do siedziby Administratora danych.

Odbiorcy danych

7.      Twoje dane (Pana/Pani) mogą być przekazywane naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom księgowym, prawniczym, dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, firmom wysyłkowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem danych i wyłącznie zgodnie z poleceniami wydawanymi przez Administratora danych.

Prawa osoby, której dane dotyczą

 1. Przysługuje Ci (Panu/Pani) prawo dostępu do Twoich (Pana/Pani) danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Jeśli podstawą przetwarzania Twoich (Pana/Pani) danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych, możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich (Pana/Pani) danych osobowych jest zgoda, masz prawo cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wobec Ciebie (Pana/Pani) nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

9.      W zakresie, w jakim Twoje (Pana/Pani) dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy/ świadczenia usług lub przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Ci (Panu/Pani) także prawo do przenoszenia danych osobowych. W takiej sytuacji otrzymasz od nas swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

 1. Przysługuje Ci (Panu/Pani) również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.
 2. Twoje (Pana/Pani) dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein.

Dziękujemy za zaufanie

Znaleziono
Przeszukuj - Kategorie
Przeszukuj - Kontakty
Przeszukuj - Artykuły
Przeszukuj - Doniesienia
Przeszukuj - Tagi